Last News


The Nearest Seminars


  SKK Aikido Zelenograd

  Contacts

  tel. +7(903)723 2263
  email aikido.zelik@yandex.ru

  The hall in Zelenograd

  Georgievskiy avenue, 33/6, groups for children and adults

  trainers: Prokhorov Ivan, Prokhorov Mikhail, Smorchkov Roman, Prokhorova Julia, Bagautdinova Maria, Krovikov Mikhail

  карта

  описание

  MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
  8.30 - 10.00
  Smorchkov R.
  adults
  9.00 - 10.00
  Индивидуал. занятие
  8.30 - 10.00
  Smorchkov R.
  adults
  8.30 - 10.00
  Smorchkov R.
  adults
  10.00 - 11.30
  Yoga
  10.00 - 11.30
  Yoga
  10.00-11.00
  Prokhorov I.
  Aikido Jo/Ken
  16.00-17.00
  Smorchkov R.
  group 5-8years
  16.00-17.00
  Smorchkov R.
  group 5-8years
  16.00-17.00
  Smorchkov R.
  group 5-8years
  17.00-18.00
  Prokhorova J.
  group 7-9years
  16.30-18.00
  Smorchkov R.
  group 9-12years
  17.00-18.00
  Prokhorova J.
  group 7-9years
  16.30-18.00
  Smorchkov R.
  group 9-12years
  17.00-18.00
  Prokhorova J.
  group 7-9years
  18.00-19.00
  Bagautdinova M.
  group 4-6years
  18.00-19.00
  Smorchkov R.
  group 3-5years
  18.00 - 19.30
  YOGA children 7+
  18.00-19.00
  Smorchkov R.
  group 3-5years
  18.00-19.00
  Bagautdinova M.
  group 4-6years
  19.00-20.00
  Krovikov M.
  group 9-12years
  19.00-20.00
  Prokhorov I.
  group 9-12years
  19.00-20.00
  Prokhorov I.
  group 9-12years
  19.00-20.00
  Prokhorov I.
  group 9-12years
  19.00-20.00
  Krovikov M.
  group 9-12years
  19.00-20.00
  Krovikov M.
  group 9-12years
  20.00-21.30
  Prokhorov M.
  adults
  20.00-21.30
  Prokhorov I.
  adults
  20.00-21.30
  Prokhorov M.
  adults
  20.00-21.30
  Prokhorov I.
  adults
  20.00-21.00
  Prokhorov I.
  adults

  KC “Dobrovolec”, Zelenograd, b. 705

  children groups

  trainer: Konstantinov Evgeny

  Расписание зала:

  TuesdayThursday
  19.00-20.30
  group
  8-12 years
  19.00-20.30
  group
  8-12 years